• Ansuda

    Ansuda

    Uvođenje malog spremnika za kriogenu tekućinu ansuda Ansuda vrsta je male plinske opreme integrirane s fiksnom bazom i visoko vakuumskim višeslojnim adijabatskim spremnikom za kriogenu tekućinu, a opremljen je kriogenim sustavima za punjenje tekućine i sustavima samopritiska za isparavanje. Kategorije: Ansuda, mali spremnik za skladištenje Trenutno se Ansuda mali kriogeni spremnik tekućine, kao jednostavan i prikladan novi način opskrbe plinom koji zamjenjuje čelične cilindre i Deware, široko koristi u h ...